Πολιτική απορρήτου

Η επιχείρηση με την επωνυμία «Νεοφύτου Ευαγγελία του Νεόφυτου”», με διακριτικό τίτλο «Εύα Νεοφύτου», που εδρεύει στην οδό Ευαγγελιστρίας 22, ΤΚ. 10560, Αθήνα (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο της επιχείρησης με σεβασμό σε αυτά και σε συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679). Το παρόν κείμενο περιγράφει ποια δεδομένα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, περιπτώσεις κοινοποίησης τους, αλλά και τις επιλογές που έχετε σε σχέση με αυτά.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα παρακάτω:

  • Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και εξυπηρέτηση των παραγγελιών σας. Αυτές αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Τα παραπάνω στοιχεία είναι όπως αναφέρθηκε, απαραίτητα και επομένως η αποδοχή από μέρους σας του δικαιώματος μας για συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία τους είναι προαπαιτούμενη για να χρησιμοποιείτε τον παρόν ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά δεν μοιράζονται παρά μόνο στην περίπτωση νομικών διεκδικήσεων.
  • Προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την επικοινωνία σας με εμάς, δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους και τα αποθηκεύουμε μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν, δηλαδή την επικοινωνία σας με εμάς και μόνο για το διάστημα που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.
  • Κατά την περιήγηση σας στον παρόν ιστότοπο, αποθηκεύονται στον φιλομετρητή σας μικρές ποσότητες δεδομένων, γνωστά και ως cookies. Από τη μεριά μας, έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα και επομένως η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή από μέρους του χρήστη αυτών των δεδομένων. Ακολουθεί μια πιο αναλυτική περιγραφή αυτών των δεδομένων.

Στον παρόν ιστότοπο, χρησιμοποιούνται cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, καθώς και cookies που παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, για την αποθήκευση των επιλογών του χρήστη, όπως και των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών και δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα.

Ως χρήστης των υπηρεσιών μας, οφείλετε να αποδέχεστε την αποθήκευση και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, καθώς αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να λάβετε γνώση των δεδομένων που σας αφορούν προσωπικά, για να ζητήσετε να διορθώσουμε κάποια από αυτά, αλλά και για να ζητήσετε την διαγραφή τους σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Εφόσον δεν συντρέχει νομικός ή οικονομικός λόγος για την διατήρησή τους, αυτά διαγράφονται. Η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evaneofytou.gr είτε με έγγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς την επιχείρηση Εύα Νεοφύτου, Ευαγγελιστρίας 22, ΤΚ. 10560, Αθήνα.